Reklam Davaları: Sloganlar

Küçük ya da büyük farketmeksizin tüm ticari işletmelerin kendilerini veya ürünlerini / hizmetlerini tüketiciye sunma aşamasında güçlü ve etkin sloganlardan yararlanıyor. Güçlü bir slogan, tüketiciye ulaştırmada en etkili yollardan biri olabileceği gibi duruma göre işletmelerin başını derde de sokabiliyor. Zira sloganlar, şartlarını taşımaları halinde marka veya telif hakkına konu olabildiği gibi haksız rekabet davalarının da konusunu oluşturabiliyor.

Bu noktada, işletmelere veya işletmelerin çalıştığı reklam ajanslarına ciddi sorumluluk düşüyor. Peki işletme veya ajans gözünden olası bir uyuşmazlıkta ve öncesinde ne yapılabilir?

Orijinal Olun: Piyada halihazırda çok sayıda işletme ve ürün ve bunlara bağlı olarak da ciddi sayıda slogan mevcut. Bunların bazıları marka olarak da tescil edilmiş durumda. Yine bazıları da firmalar tarafından uzun zamandır kullanıldığı için firma ile özdeş görülüyor. Bu nedenle, sloganınızın mümkün olduğu ölçüde orijinal ve diğer firmaların (özellikle rakip firmaların) sloganları ile benzerlik ya da çağrışım yapacak nitelikte olmamasına dikkat edin.

Sloganınızı Tescilleyin: Sloganların, yasal şartları sağlaması halinde, eser niteliğinde kabul edilmesi ve üzerinde herhangi bir idari işleme bağlı olmaksızın telif hakkı kazanılması mümkün. Ancak mümkün olduğu derecede orijinal bir sloganınız varsa, firma stratejinize bağlı olarak, sloganınızı marka olarak (marka niteliği taşıyorsa) tescil etmeniz, olası bir uyuşmazlıkta elinizin kuvvetlenmesi yönünden daha avantajlı olabilir. Zira marka sicili, herkese açıktır ve markaların korunması için güzel hükümlerin olduğu bir kanunumuz var 🙂

Haksız Rekabet İhtimalini Unutmayın: Sloganlar, ticari hayattaki rekabetin bir parçası, hal böyle olunca Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen haksız rekabet hükümleri de uygulama alanı bulacaktır. Bu nedenle, sloganınızın etkili olması önemli olsa da, slogandaki ifadelerin yanlış veya yanıltıcı olmamasına, aldatıcı nitelik taşımamasına, istatistiki veri içeriyorsa bu verilerin doğru olmasına önem gösterin. Aksi halde, uyuşmazlıklarla karşılaşabileceğiniz gibi sizin de 3.kişilere karşı hak iddia edebilmeniz söz konusu olabilecektir.

Reklam Sözleşmesinde Koruyucu Hükümler Ekleyin: Sloganlar, çoğu zaman reklam ajansları ile yürütülen işbirlikleri ile ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, reklamveren veya ajans hangi taraf iseniz, sözleşmede kendinizi koruyan ve mümkün mertebe karşılıklılık ilkesi çerçevesinde düzenlemelere yer vermeye çalışın.

Özetleyecek olursak, sloganlar, reklam dünyasının ve ticari rekabetin büyük bir unsuru olmakla birlikte hukuki açıdan eser niteliği taşıyorlar ise telif hakkına, marka niteliği mevcut ise de marka sahipliğinden doğan haklara konu olabilmektedir. Ve yine aynı şekilde, her koşulda sloganlar yönünden haksız rekabet hükümlerinin uygulama alanı da gözetilmelidir.

Uygulamada, gerek reklamveren ile ajans arasında gerek ise reklamveren ile 3.kişiler arasında hukuki uyuşmazlıkların olduğu görülmektedir. Reklamveren ile ajans arasındaki uyuşmazlıklarda, sözleşme en temel husus olup şablon sözleşmeler yerine, somut olaya uygun sözleşmelerin alanında uzman avukatlarca hazırlanması ve kontrol edilmesini tavsiye etmekteyiz. Reklamveren ile 3.kişiler arasında uyuşmazlıklarda ise, yukarıda belirttiğimiz sloganın durumu ile hukuki niteliği büyük önem arz edecektir.

Yazımızda belirtilen hususlar, genel değerlendirmeler içermekte olup daha fazla bilgi ve somut olayınız yönünden danışmanlık için iletişim sekmesine bekleriz.