BİLİŞİM HUKUKU

Bilişim sistemi içinde veya bir bilişim sistemi aracılığıyla gerçekleştirilen eylemler ve bunların hukuki sonuçlarıyla ilgilenen hukuk dalıdır.

Müvekkillerimize özel hukuk ve ceza hukuku yönleriyle birlikte bu alanda tam hizmet vermekteyiz.

E-TİCARET HUKUKU

Bilişim hukukunun bir alt dalı olarak nitelendirilebilen ve çevrimiçi satın almalar ile ilgili hukuk dalıdır.

Gerek bu alanda faaliyet gösteren firmalara gerek tüketici konumundaki kişilere hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI UYUM PROJESİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Koruma Kanunu uyarınca VERBİS kaydından itibaren veri envanteri, gerekli yasal metinlerin hazırlanması ve genel eğitim verilmesi şeklinde kapsamlı bir uyum projesi yürütmekteyiz.

SOSYAL MEDYA HUKUKU

Sosyal medya mecralarında meydana gelen eylemlerin hukuki sonuçlarıyla ilgilenen hukuk alanıdır.

Influencer marketing süreçleri başta olmak üzere, sosyal medya hesaplarının çalınması veya sosyal medyadan hakaret gibi bu mecralardaki eylemlerin hukuki ve cezai boyutlarıyla ilgili çok yönlü çalışmalar yürütmekteyiz.

TELİF HAKLARI HUKUKU

Eser niteliği taşıyan çalışmalar üzerindeki telif hakları ile ilgilenen hukuk dalıdır.

Mali ve/veya manevi eser hakların ihlali veya önleyici hukuk kapsamında sözleşme süreçleri başta olmak üzere gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz.

MARKA HUKUKU

Ticaret hayatının olmazsa olmazı “markalar” hakkında tescil aşamasından marka üzerindeki hakların ihlaline kadar geniş bir alanı inceleyen hukuk alanıdır.

Girişimcilerden sektörde kendine bir yer edinen firmalara kadar geniş bir yelpazede müvekkillerimizi temsil ediyoruz.

AİLE HUKUKU

Temel olarak nişanlanma, evlenme, evliliğin sona ermesi ve vesayet süreçlerinin kapsar.

Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları ile mal rejimleri başta olmak üzere müvekkillerimizi ihtiyaç duyulan konularda temsil etmekteyiz.

KAT MÜLKİYETİ HUKUKU

Bireysel veya toplu yapılarda kat maliklerinin hak ve yükümlülüklerini inceleyen hukuk alanıdır.

Ortak alan ihlali, apartman & site yönetiminde yaşanan uyuşmazlıklar ve kentsel dönüşüm süreçleri başta olmak üzere bu alanla ilgili hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

CEZA HUKUKU

Temelde soruşturma ve kovuşturma aşamalarından oluşan ceza yargılamasını kapsayan hukuk alanıdır.

Çalışma alanlarımız başta olmak üzere çeşitli alanlardaki cezai sorumluluk süreçlerinde müvekkillerimizi temsil ediyoruz.