Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Hakkınızda Suç Duyurusu Var ise, Ne Yapılmalı ?

Bilindiği üzere, sosyal medyanın küçük büyük fark etmeksizin her türlü topluluk üzerinde yoğun bir etkisi bulunuyor. Bu etkinin kitleleri yönlendirici niteliği ve ciddi bir hızla yayılması nedeniyle, söz konusu sosyal medya platformlarında suç unsuru olduğu kanaatine varılması halinde gerek gerçek kişiler gerek ise soruşturma aşamasının baş aktörü savcılar tarafından suça konu olduğu düşünülen paylaşım ele alınabiliyor. Dolayısıyla, bu yazıda, sosyal medyadaki herhangi bir paylaşım nedeniyle hakkınızda soruşturma başlatılması halinde yapılabilecekleriniz hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

İlk olarak belirtmek gerekir ki, somut olayda herhangi bir suçun mevcut olabilmesi için 4 temel unsurun bir arada bulunması gerekmektedir, bunlar;

  • Kanuni unsur
  • Maddi unsur
  • Manevi unsur
  • İlliyet bağı

Kanuni unsur; en dar anlamıyla isnat edilecek suçun kanunda suç olarak tanımlanmasını ifade etmekte olup “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesine dayanmaktadır.

Maddi unsur; suç teşkil eden maddi eylemi yani failin suç işlediğinin kabulü için gereken hareketin ne olduğuna dair bir unsurdur.

Manevi unsur; suç tanımındaki eylemi gerçekleştiren kişinin saikini ifade etmekte olup kast, olası kast, bilinçli taksir ve basit taksir gibi türleri bulunmaktadır.

İlliyet bağı ise; suç teşkil eden fiilin yine kanunda öngörülen manevi unsur ile gerçekleştirilmesi ve meydana gelen netice ile söz konusu eylem arasında bir nedensellik bağı olmasını ifade eder. Yani, netice failin suç teşkil eden eyleminin bir sonucu olarak meydana gelmiş olmalıdır.

Bu bilgiler ışığında, söylenebilir ki, yaptığınız bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkınızda soruşturma aşaması başlatılmış ise, yapılması gereken ilk iş, somut olayda yukarıda belirtilen suç unsurlarının bulunup bulunmadığı hususudur.

Bununla birlikte, isnat edilen suçun kanundaki tanımı, kapsadığı maddi eylem ve illiyet bağının mevcudiyeti büyük önem arz etmekle birlikte, uygulamada çoğu kez manevi unsurun varlığı soruşturma aşamasının akıbetini etkilemektedir.

Kaldı ki, soruşturma dosyasının içinde bulunan delillerin niteliği ve isnat edilen suç yönünden elverişli olup olmadığı hususu da suçun unsurları ile birlikte dikkat edilmesi ve ayrıntılı olarak incelenmesi gereken hususlardır.

Özetle, sosyal medya paylaşımınız nedeniyle hakkınızda soruşturma başlatılmış ise, söz konusu soruşturma dosyasının içeriğine ve isnat edilen suç hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olunması gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için İletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.