Influencer Marketing ve Hukuk

Son dönemlerde sosyal medyanın hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası haline gelmesiyle birlikte, “fenomen” adı verdiğimiz sosyal medya aktörlerinin sayısında ciddi bir artış gözlemlenmeye başladı. Söz konusu kişilerin sosyal medya platformlarında nicelik olarak büyük kitlelere hitap etmesi ve bu kitleleri yönlendirebilme yetisine sahip olmaları, markaların da pazarlama stratejilerinde değişikliğe gitmesine yol açmış durumda. İşte tam da bu noktada, yeni bir pazarlama stratejisi olarak “influencer marketing” veya bir başka deyişle “etkili – etkin pazarlama” karşımıza çıkıyor. Peki influencer marketing nedir ?

Dijital pazarlama alanında, içerik pazarlama alt başlığını inceleyecek olursak 3 temel pazarlama stratejisi vardır diyebiliriz, bunlar; sahip olunan medya, kazanılan medya ve ücretli medyadır.

Sahip olunan medya; markaların kendi web sitesi ve sosyal ağları gibi markaya ait medya araçlarını ve bu araçlar aracılığıyla yapılan tanıtımları temsil eder.

Kazanılan medya; 3.kişilerin markaya ve/veya belli bir ürüne ait içerikten bahsetmesi anlamına gelmekte olup bu şekilde yapılan içerik paylaşımları ücretli bir reklam niteliği taşımamaktadır.

Ücretli medya ise; belirli bir ücret karşılığında “reklam” adı altında markanın medya platformlarına vermiş olduğu tanıtımları kapsamaktadır.

Yukarıdaki genel tanımları göz önüne alacak olursak, influencer marketing dediğimiz pazarlama stratejisinin kazanılan medya ile ücretli medyanın bir birleşimi niteliğine haiz olduğu söylenebilir. Zira bazı markalar, sosyal medya aktörlerine herhangi bir ücret ödemeksizin salt olarak ürün gönderimi yapmakta, bazıları ise bu aktörlere belirli bir ücret ödemesi karşılığında ve hatta kimi zaman paylaşım içeriğini göndermek suretiyle markasının reklamının yapılması talebinde bulunmaktadır. Dolayısıyla, söz konusu pazarlama stratejisini salt bir alanda değerlendirmek doğru olmayacaktır.

Bu bilgiler ışığında işin hukuki boyutuna değinmek gerekirse, klasik influencer marketing sözleşmelerinde (Sözleşme) 3 tarafın bulunduğunu söyleyebiliriz, bunlar; Influencer (Yaratıcı – Sosyal Medya Aktörü – Fenomen), Marka ve Ajans’dır. Çoğu zaman, markalar ajanslar ile sözleşme akdetmekte olup sosyal medya aktörleri işbu sözleşmelerde pasif konumda olmaktadırlar. Ancak belirtmek gerekir ki, ajanslar ile sosyal medya aktörlerinin arasında işbirliği içinde bulundukları sürecin başında genel şartlar içeren bir sözleşme yapılması her iki tarafın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi açısından önem arz etmektedir.

Olası bir Sözleşme’de, Sosyal Medya Aktörü tarafından üretilecek olan içeriğin genel çerçevesinin çizilmesi, söz konusu içeriğin marka tarafından belirlenecek sosyal medya platformunda yayınlanacağı sürenin belirlenmesi ve yine içeriğin yaratılması – yayınlanması nedeniyle meydana gelebilecek ve fikri – sınai haklara konu uyuşmazlıkların çözümüne dair hususların dikkate alınması ve sözleşmede madde madde belirtilmesi gerekmektedir. Son olarak, içerik üretiminden söz konusu içeriğin paylaşılmasına kadar olan süreçte sözleşme taraflarının birbiriyle olan iletişimleri, bildirimler ve keza yine marka onayı sürecinin de Sözleşme’nin olmazsa olmaz unsurlarından olduğunu belirtmekte fayda görmekteyiz.

Daha fazla bilgi ve hukuki danışmanlık için İletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.