Drop Shipping Sözleşmeleri

Drop Shipping ya da Stoksuz Satış adına ne denilirse denilsin, günümüzde e-ticarette oldukça yaygın olarak kullanılan bir ticari faaliyet türü olarak kendini göstermekte. Peki, nedir bu drop shipping ve olası bir drop shipping sözleşmesi hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir ?

İlk olarak, drop shipping veya stoksuz satış yöntemini açıklayarak işe başlayalım. Bu ticaret yönteminde; üretici, tedarikçi ve satıcıdan oluşan 3 taraf olup çoğu zaman üretici ile tedarikçinin aynı kişi olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda, üretici halihazırda ürettiği ve yerel olarak tüketiciye sunduğu ürünlerini e-ticaret ortamında da tüketiciyle buluşturabilme imkanı yakalamakta, tedarikçi; üretici ile satıcı arasındaki iletişimi sağlamakta ve satıcı ise pazarlama stratejileriyle ürünün pazarlanması ve tüketiciye ulaştırılması rolünü üstlenmektedir.

Drop Shipping türünde, satıcı satış işleminin gerçekleşeceği dijital platformda, henüz elinde – fiziken – mevcut olmayan ürünlerin görsellerini sergiler ve tüketicinin sergilenen ürünü ve/veya ürünleri sipariş vermesi halinde, siparişi üreticiye bildirerek ürünün belirli süreler dahilinde üretilmesi ve temin edilmesi talimatını verir. Üretici, tarafların mutabık kaldığı süre içinde ürünü üretmek  ve yine taraflarca belirlenen taşıma aracı aracılığıyla ürünü satıcıya ulaştırmakla yükümlüdür.

Bu noktada, sözleşmenin taraflarının veya drop shipping sözleşmesini tanzim edecek hukukçuların dikkat etmesi gereken husus; ürünün tüketici tarafından sipariş edilmesinden itibaren üretim ve nihai olarak ürünün tüketiciye ulaştırılması aşamalarındaki üretici ile satıcı arasındaki iletişim ve ürünün taşınması sürecinde doğabilecek olası uyuşmazlıkları belirlemek olmalıdır.

Zira, satıcı, üreticinin ürünü belirli bir kalitede ve belirli bir zaman aralığında üretim yapacağına dair duyduğu güven doğrultusunda, tüketiciye karşı taahhüt altına girmektedir. Bununla birlikte, yine ürünün üreticinin satıcının eline ulaşana kadar geçen süre içinde olası hasarlar meydana gelebilecek olup üretici ile satıcı arasında yarar ve hasarın karşı tarafa hangi noktada devrolunacağı işbu sözleşmelerin esaslı unsurlarından birini teşkil etmektedir. Tüm bunların yanı sıra, ürünlerin satış ve iade politikaları belirlenirken tarafların kendi ülkelerinin hukuku veya ticari faaliyetin yürütüldüğü hukuk ile birlikte e-ticaretin yapılacağı dijital platformun da satış ve iade politikalarının incelenmesi gerekecektir.

Yukarıda belirtilmiş olan hususlar doğrultusunda tanzim edilip taraflarca imza altına alınacak herhangi bir drop shipping veya stoksuz satış sözleşmesi, işbu e-ticaret türünün temel anlamda sorunsuz bir şekilde icra edilmesine olanak taşıyacaktır. Bununla birlikte, söz konusu sözleşme Borçlar Kanunumuzda yer alan özel sözleşmelerden biri olmayıp drop shipping sözleşmeleri “sözleşme serbestisi” kapsamında ve tarafların talepleri doğrultusunda düzenlenebilir niteliğe haizdir.

Daha fazla bilgi ve hukuki danışmanlık için İletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.