Dansınızı Çaldılar, Peki Şimdi Ne Olacak ?

I. GİRİŞ

Geçtiğimiz günlerde bir Epic Games tarafından geliştirilen ve içindeki dans figürleriyle adeta yeni bir akım ortaya çıkaran Fortnite adlı oyuna ünlü rapçi 2 Milly tarafından “daha önce kendi klibinde sergilediği dansının izinsiz olarak oyuna yerleştirilmesi” gerekçesiyle dava açıldığına dair haberler yapıldı. Konu yargıya taşınmış olup kararı Amerika’daki mahkeme verecek. Peki, benzer bir durum ülkemizde yaşansa idi mevzuatımızdaki maddeler doğrultusunda hak sahibi biri ne yapabilirdi ? İşte okumakta olduğunuz yazıda; bu sorunun cevabını arayacağız.

II. HUKUKİ SORUN VE UYGULANACAK HÜKÜM TESPİTİ

Somut olayda, bir kişinin belirli bir koreografi doğrultusunda sergilediği dans performansı mevcut olup söz konusu dans sanatçı ile özdeşleşmiş ve hatta sanatçının adı ile (“Milly Rock”) anılır hale gelmiştir. Dolayısıyla buradaki hukuki sorun; sanatçının hususiyetini taşıyan bir dans performansının sanatçının izni olmaksızın ticari bir faaliyete konu edilmesi ve buradan haksız kazanç elde edilmesidir.

Bu noktada, sahibinin hususiyeti kavramının mevcudiyeti ile “eser” sayılmanın sübjektif şartı gerçekleşmiş olmaktadır. Zira değindiğimiz üzere, uyuşmazlık konusu performans diğer dans performanslarından ayrı tutularak sanatçının adı ile anılır hale gelmiştir.

Söz konusu performansın eser sayılabilmesi için objektif unsur olan ve Fikir ve Sanat Eser  Kanunu’nda sınırlı sayıda gruplanan ilim – edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat eserleri ve sinema eserlerinden birine dahil olması gerekmektedir. Bu doğrultuda, FSEK m.2/1 (2) hükmü uyarınca “her nevi raks, yazılı koreografi eserleri, pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri” sübjektif unsuru taşımak şartıyla ilim – edebiyat edebiyat eseri olarak kabul edilmiştir.

Bu bağlamda, uyuşmazlık konusunun belirli koreografi doğrultusunda sergilenen dans performansı olduğu ve söz konusu dans performansının sanatçının adı ile özdeşleşecek kadar sahibinin hususiyetini taşıması nedeniyle; somut olaya fikri mülkiyete ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuatın uygulanacağı ve işbu koreografinin eser olduğu ve buna bağlı olarak da eser sahipliğinden doğan hakların doğacağını söylenebilecektir.

III. SONUÇ

Yukarıda yapmış olduğumuz somut olay incelemesinde, ünlü rap şarkıcısının klibinde sergilediği dans performansının eser olmasından doğan mali ve manevi haklar mevcut olup somut olayda işbu figür (ve figürler kombinasyonunun) Fortnite isimli oyun yapımcıları tarafından izinsiz bir şekilde söz konusu oyunun içine yerleştirilmesi telif hakkı ihlaline konu olmakta ve buradan elde edilen kazancın ise haksız kazanç (haksız rekabet / sebepsiz zenginleşme) nedeniyle iadesi gündeme gelebilecektir.

Konuyla ilgili görüşlerinizi belirtmek ve bize ulaşmak isterseniz İletişim bölümünü kullanabilirsiniz.