11.11. Singles Day İndirimi Aldatmacası ve Ticari Reklam Düzenlemesi

Bildiğiniz üzere, geçtiğimiz gün yani 11.11.2018 tarihinde “Yılın İndirim Günü” adı altında birçok marka çeşitli oranlarda indirim kampanyaları düzenledi. Söz konusu indirim, e-ticaret dünyasında büyük yankı uyandırmış olup markaların 11.11 indirimleriyle ciddi bir gelir sağlaması bekleniyor. Bu doğrultuda, markalar kampanyalarını duyurmak adına gerek geleneksel medya araçlarına (TV, billboard, vb.) gerek ise sosyal medya araçlarına reklam verme ihtiyacı duydu.

Ne var ki, markalar tarafından Singles Day’e özel verilen reklamlardan bazıları mevzuatımızda bulunan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne aykırılıklar içermekte. Peki, bir kampanya düzenlerken ve reklam verilmesi aşamalarında hangi unsurlara dikkat edilmesi gerekir, cevabı bu yazıda…

Yukarıda adı belirtilen Yönetmelik’in 5. ve 6.maddelerinde reklamlara ilişkin genel ilkeler belirlenmiş olup yazının konusunu oluşturan aykırılıklar temel olarak yine aynı Yönetmelik’in “Doğruluk ve Dürüstlük” başlıklı 7.maddesi çerçevesinde gerçekleşmiştir. İşbu madde ilk aşamada “reklamların doğru ve dürüst olmasını” hüküm altına almıştır. Aynı maddenin devam fıkralarında “reklamların hiçbir konuda tüketiciyi doğrudan veya dolaylı olarak yanıltabilecek ifade ya da görüntüler içeremeyeceğini” açıkça ifade etmiştir.

Ne var ki, Singles Day indirimlerinde özellikle en çok reklam veren internet sitesinin indirim kampanyalarında indirimli olduğu belirtilen ürünlerde, ürünün görseli ve fiyatı yazılmış ancak söz konusu link tıklandığında tüketicinin “ürün fiyatı değişti” ifadesiyle karşılaştığı ve bunun yanı sıra belirtilen fiyatın görselde yer alan ürün kombinasyonuna değil o ürün kombinasyonundan yalnızca bir ürüne ait olduğu tespit edilmiştir. 

Bu bağlamda, somut olayda anılan marka ortalama bir tüketicinin dolaylı bir şekilde yanıltacak ifade ve görüntü içerir bir reklam faaliyeti yürütmüş olup söz konusu reklam kanuna aykırılık teşkil etmektedir.

Somut örnekte de görüleceği üzere, reklam verenler ile reklam ajanslarının Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca düzenlenen Yönetmelik hükümlerini doğrultusunda reklam kampanyalarını organize etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, reklam verenler ve reklam ajansları Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m.77 11 ve 12.fıkraları uyarınca kanuna aykırılık teşkil eden reklamın tedbiren 3 aya kadar durdurulması ile birlikte 200.000 TL’ye kadar idari para cezası ile karşılaşabilecektir. Kaldı ki, Reklam Kurulu’nun, idari işleme konu ihlalin bir yıl içinde tekrar edilmesi hâlinde kanunda öngörülen idari para cezalarını on katına kadar uygulayabilme yetkisi de mevcuttur.

Dolayısıyla, reklam verenler ve reklam ajansları herhangi bir reklam kampanyası düzenleme aşamasında mevzuatta yer alan hükümleri dikkate almalı ve günü kurtarma gayreti içine girmeksizin markalarının ve ticari faaliyetlerinin itibarını koruma kaygısı içinde faaliyetlerini sürdürmelidirler.

Daha fazla bilgi için İletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.