İnternet Ortamındaki İçeriklere Erişimin Engellenmesi – 1

Son güncellemelerle birlikte, birçok sosyal medya platformu üzerinden “canlı yayın” yapabilmek mümkün hale geldi. Üstelik “canlı yayın” yapabilmek için herhangi bir yan ekipmana ihtiyaç duyulmaksızın hesabınızın “canlı yayın” özelliğini kullanmanız yeterli oluyor. Peki, canlı yayın aracılığıyla internet ortamında erişilebilir kılınan içerik başka bir gerçek ve/veya tüzel kişinin kişilik hakkını ihlal ediyorsa, kişilik hakkı ihlal edilen kişi hangi yollara başvurulabilir ?

Bu soruyu cevaplamak için, öncelikle “kişilik hakkı” kavramını açıklamak yerinde olacaktır. Kişilik hakkı; kişinin kişiliğini meydana getiren değerler üzerindeki hakkını ifade etmekte olup bu değerlere vücut bütünlüğü, adı, fotoğrafı, düşünceleri vb. unsurlar örnek verilebilir. 

Bu doğrultuda, söz konusu kişilik hakkını oluşturan unsurlara yönelik ihlal niteliği taşıyan bir fiil varsa ve bu ihlalin internet ortamında gerçekleşirse; kişilik hakkı ihlal edilen kişinin, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun düzenlemeleri kapsamında başvurabileceği iki temel başvuru yolu bulunmaktadır.

1 – İçerik Sağlayıcısına, Ulaşılamaması Halinde Yer Sağlayıcısına Başvuru

Yukarıda anılan Kanun’un 9.maddesinde “İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği” hüküm altına alınmış olup aynı maddenin devam fıkrasında “kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içinde cevaplandırılacağı” hükmü bulunmaktadır.

Dolayısıyla, internet ortamında yapılan bir yayında kişilik hakkınızın ihlal edildiği görüşünde iseniz, söz konusu içeriği sağlayan kişiyi ve/veya içeriğin yayınlandığı platforma işbu içerik hakkında uyarıda bulunarak, ihlale neden olan yayının kaldırılması talebinde bulunabilirsiniz. Kanun hükmü doğrultusunda, bu talebiniz hakkında en geç 24 saat içinde yanıtlanmalıdır.

2 – Doğrudan Sulh Ceza Hakimine Başvuru

İnternet ortamında yapılan bir yayında kişilik hakkınızın ihlal edilmesi halinde, Kanun hakkı ihlal edilen kişilere doğrudan sulh ceza hakimliğine başvuru imkanı vermiştir. Şöyle ki; böyle bir durumda, ihlali kanıtlayacak delillerle birlikte sulh ceza hakimliğine bir dilekçe ile başvurularak yayının yapıldığı ihlalin gerçekleştiği yayına erişimin engellenmesi talebinde bulunabilirsiniz.

Sulh Ceza Hakimliğine yapacağınız doğrudan başvuruda da, yine üst maddede açıklanan başvuru yolunda olduğu gibi, yapılan başvurunun en geç 24 saat içinde karara bağlanması hüküm altına alınmıştır.

Ancak, bu noktada belirtmek gerekir ki, canlı yayınlar yönünden kişilik hakkı ihlal edilen kişilerin erimin engellenmesi talepleri mümkün olan en hızlı şekilde yetkili makamlara sunulmalıdır.

Zira bilindiği üzere sosyal medya platformlarında yayınlanan “canlı yayınlar” yayın tarihinden itibaren 24 saat boyunca yayında kalmakta ve sonrasında silinmektedir. Bu nedenle, talebiniz yetkili makamın önüne geldiğinde söz konusu yayının internet ortamında bulunmaması (24 saatlik sürenin dolması veya içerik sahibinin kendi rızasıyla yayından kaldırması) halinde talebiniz konusuz kalmış olacaktır. Ne var ki, böyle bir olasılıkta her ne kadar erişimin sağlanması talebiniz konusuz kalacak olsa da kişilik hakkınız ihlal edildiği için genel hükümler doğrultusunda yargı yoluna başvuru hakkınız mevcudiyetini korumaya devam edecektir.

Daha fazla bilgi almak isterseniz İletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.